Studenti

Jedná se o zpětnou vazbu od studentů a absolventů – začínajících podnikatelů, výměnu informací, poznatků a zkušeností popř. zajímavých odkazů a kontaktů, uvádění příkladů dobré praxe, prezentace průzkumů a anket.

Jak je to s podnikajícími studenty a platbou sociálního pojištění?

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Na začáku posledního týdne školního roku o tom informuje Česká správa sociálního zabezpečení. Studenti, stejně jako čerství absolventi, mohou začít podnikat a stát se osobou samostatně výdělečně činnou. Zahájení samostatné výdělečné činnosti ohlašují příslušné okresní správě sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště. Ti, kteří studují střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu a nedosáhli věku 26 let, jsou považováni za nezaopatřené dítě. To je důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

A zde platí, že při výkonu vedlejší výdělečné činnosti hradí pojistné na sociální zabezpečení tehdy, pokud se k tomu sami přihlásí, nebo v případě, kdy daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění. V letošním roce je rozhodná částka 62 261 korun za rok.
Další informace zde.