Studenti

Jedná se o zpětnou vazbu od studentů a absolventů – začínajících podnikatelů, výměnu informací, poznatků a zkušeností popř. zajímavých odkazů a kontaktů, uvádění příkladů dobré praxe, prezentace průzkumů a anket.

Ukončení studia a platby sociálního a zdravotního pojištění. Zde je velký manuál.


Absolventi v této chvíli zvažují, jaké povinnosti je v souvislosti s ukončením studia čekají. Ty se liší podle toho, zda se jedná o maturitu, absolutorium nebo o vysokou školu. Zásadní rozdíl je rovněž mezi podnikajícími a nepodnikajícími studenty.
Více informací zde.