První kroky

Jedná se o zveřejňování rad, metodik, postupů a informací pro začínající podnikatele ve fázi počátečního (do 1 roku) a následného (do 3 let) rozvoje včetně zveřejňování informací o činnosti Informačních center v SR a ČR a publikování nejfrekventovanějších dotazů a odpovědí.

Důležitým krokem při zahájení podnikání je vytvoření podnikatelského záměru. Jeho podstatou je vytvořit pravdivý a přesvědčivýpřehled o schopnostech, záměrech a potencionálním výnosu podnikatelského projektu.

Jakkoliv můžete skvělý plán podnikání nosit ve své hlavě, jeho písemné zpracování vám umožní jej účelně uspořádat do jednotlivých kroků, dokonale propracovat strategii vašeho podnikání a hned v začátcích nastavit kritéria, pomocí kterých budete moci naplňování dílčích kroků sledovat a kontrolovat

Co by měl minimálně obsahovat podnikatelský záměr

1 Úvod a charakteristika podnikatelského záměru

2 Podnikatelský projekt

3 Cíle podnikatelského projektu

  • výrobek nebo služba – popis výrobku, technologie, užitek z výrobku, odhad produkce aj.

4 Marketingový plán

  • způsob a plán prodeje (prodejní strategie),

  • cenová politika,

  • propagace – nástroje, náklady na propagaci,

  • distribuční cesty, místo střetu setkání poptávky s produktem, odběratelé.

5 Výrobní plán

  • potřeby – budovy, stroje, materiál, energie, technologie, zaměstnanci (pracovní místa, výše mezd), ostatní výdaje,

  • produkční kapacita,

  • logistika,

  • dodavatelé.

6 Finanční plán

8 Časový harmonogram

9 Zdroje financování

10 Přílohy

Informace naleznete na http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/