První kroky

Jedná se o zveřejňování rad, metodik, postupů a informací pro začínající podnikatele ve fázi počátečního (do 1 roku) a následného (do 3 let) rozvoje včetně zveřejňování informací o činnosti Informačních center v SR a ČR a publikování nejfrekventovanějších dotazů a odpovědí.

Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok.

Protože programy dosud nejsou schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů. A co se potenciální žadatelé z předběžného harmonogramu výzev dozví? V jaké prioritní ose a v jakém specifickém cíli bude výzva vyhlášena, jak bude výzva zaměřena – na jaké podporované aktivity a pro jaké příjemce, jak bude výzva nastavena – zda bude kolová či průběžná a předběžné datum vyhlášení výzvy. 

    OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost[MS Excel, 20.01KB]

    OP Výzkum, vývoj a vzdělávání[MS Excel, 28.03KB]

    OP Zaměstnanost[MS Excel, 24.02KB]

    OP Doprava[MS Excel, 13.26KB]

    OP Životní prostředí[MS Excel, 22.92KB]

    Integrovaný regionální OP[MS Excel, 19.87KB]

    OP Praha - pól růstu ČR[MS Excel, 13.74KB]

    OP Technická pomoc[MS Excel, 14.99KB]

    OP Rybářství[MS Excel, 11.29KB]

    Program rozvoje venkova[MS Excel, 21.09KB]

    Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika[MS Excel, 17.69KB]

Další informace zveřejňuje web Evropské strukturální a investiční fondy