Jak začít podnikat

Jedná se o zveřejňování metodik a postupů při zpracování dokumentů a dokumentace nezbytných pro zahájení a kofinancování podnikání včetně Podnikatelského plánu. Dtto informací a návodů jak reálně zahájit podnikání (Jednotný registrační formulář pro podnikání, ohlášení živnosti na Živnostenském úřadu, resp. založení společnosti, registrace k daním, pojištění, atd.), informací o podnikatelském prostředí v SR a ČR, informace o možnostech podpory začínajících podnikatelů.

Chcete začít podnikat a chybí Vám počáteční kapitál? Chcete získat podporu z dotačních programů? Chcete úspěšně žádat o úvěr některou z komerčních bank?

RHK Brno připravuje nový akreditovaný rekvalifikační kurz pro zájemce o podnikání, pro začínající podnikatele, podnikatele v počáteční fázi rozvoje a zájemce o rozšíření kvalifikace nezbytné pro uplatnění absolventa kurzu v managementu malých a středních firem (MSP).

Obsah kurzu v délce 150 hodin je zaměřen na obecnou přípravu a osvojení si základních podnikatelských dovedností, včetně zpracování vlastního podnikatelského plánu a příslušné dokumentace (viz např. zpracování kalkulace úplných vlastních nákladů, účetních výkazů, cash flow, bilance zdrojů a potřeb, specifikace nákladů na zahájení, rozběh a počáteční rozvoj podnikání, atd.) a to pod vedením zkušených konzultantů.

Obsahová rámcová náplň kurzu:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Základy podnikání (úvod do problematiky)
Právo a legislativa pro podnikatele
Ekonomika v podnikání
Lidské zdroje, personalistika
Marketing, obchodní dovednosti
Informační technologie v praxi podnikatele
Podnikání v EU
Podnikatelský plán
Vlastní zpracování podnikatelského plánu (konzultace)

Rekvalifikační kurz je zakončen testem a následně obhajobou Podnikatelského plánu před zkušební komisí.

Úspěšní absolventi obdrží OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI S CELOSTÁTNÍ PLATNOSTÍ.

Rekvalifikační kurz může uhradit za potenciálního začínajícího podnikatele i příslušný Úřad práce.

Absolvování rekvalifikačního kurzu Základy podnikání je jedním ze základních předpokladů zvyšujících úspěšnost začínajících podnikatelů a schopnost přežití kritické fáze zahájení podnikání a fáze počátečního rozvoje podnikání.

Úspěšné absolvování kurzu a obhájení podnikatelského plánu zvyšuje šanci začínajícího podnikatele žádat o poskytnutí úvěru některou z komerčních bank. Lze též žádat o podporu pro začínající podnikatele z dotačního programu JMK a žádat o podpory financované ze SF EU 2016 - 2020, pokud budou zveřejněny příslušné Výzvy (viz předpokládaný harmonogram výzev OPPIK 2016 - 2020).

Bližší informace:

Ing. Jiří Šafránek
+420 532 194 925
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.rhkbrno.cz