Jak začít podnikat

Jedná se o zveřejňování metodik a postupů při zpracování dokumentů a dokumentace nezbytných pro zahájení a kofinancování podnikání včetně Podnikatelského plánu. Dtto informací a návodů jak reálně zahájit podnikání (Jednotný registrační formulář pro podnikání, ohlášení živnosti na Živnostenském úřadu, resp. založení společnosti, registrace k daním, pojištění, atd.), informací o podnikatelském prostředí v SR a ČR, informace o možnostech podpory začínajících podnikatelů.

Fáze přípravy na export je jednou z nejdůležitějších. Cílem je poskytnout začínajícímu exportérovi nejdůležitější informace a kontakty, které by mohl potřebovat pro základní, rychlou a pohodlnou orientaci ve světě zahraničního obchodu, především pak v oblasti podporované nejen státem, ale i ostatními subjekty veřejného a komerčního sektoru.

Začínajícím exportérům přináší portál BusinessInfo např. Export v kostce, s prezentací nabídky služeb státu pro exportéry, Manuál pro exportéra s řešením různých rozhodovacích a procesních fází exportních případů, nabízí informační a asistenční služby pro začínající nebo rozhodující se exportéry a mnoho dalších informací.